Kroniky KK Hvězda Trnovany

"Není lehkou záležitostí zmapovat veškerou činnost, práci a sportovní výsledky našeho oddílu.  Vše bylo nutno doslova "vydolovat" z dochovaných zápisů, kronik oddílu a vzpomínek dosud žijících zakládajících členů oddílu. Po celou dobu se vystřídalo v oddíle mnoho hráčů i funkcionářů a je proto možné, že bylo na někoho ve  vzpomínkách zapomenuto. Pokud se tak opravdu stalo věřte, že nás to mrzí, ale práce byla velmi obsáhlá a přičemž pamětníků stále ubývá ..."

     ... Jaroslav Kandl, 1993 - brožura "40 let kuželkářského oddílu Hvězda Trnovany"

Jaroslav Kandl, 1997

Celých dvacet let (od roku 1982) zaznamenával pan Jaroslav Kandl do oddílových kronik vše důležité a zajímavé, co se v našem oddíle událo - vítězství i prohry, tituly i propadáky, odchody hráčů i první hody nových talentů. To vše s osobitým komentářem a vtipem jemu vlastním.

Stovky hodin jeho práce nepřišly nazmar. Dnes máme pět nádherných kronik, za které ti Jardo mockrát děkujeme a věř, že budeme pokračovat v tvé práci dále. Historii již nebudeme zaznamenávat na "papír", ale na našich klubových webových stránkách.

Všechny kroniky byly naskenovány a jestliže má kdokoliv zájem, tak může nahlédnout pod pokličku trnovanských kuželek ...

Kronika č.1 Kronika č.2 Kronika č.3 Kronika č.4 Kronika č.5

    do 12/1984            01/85 - 03/88          03/88 - 03/91         03/91 - 12/94       01/95 - 01/2000


Milníky v historii KK Hvězda Trnovany ...

Od sezóny 2021/2022 bude KK Hvězda Trnovany reprezentovat jeden tým v okresním přeboru 4-členných družstev.

2021 ... zrušení A družstva

Valná hromada našeho kuželkářského klubu rozhodla dne 12.8.2021, že celé A družstvo přestoupí (i se soutěží) do Duchcova a 1.KLM se tak bude v sezoně 2021/2022 hrát již pod hlavičkou Sokola Duchcov. Cílem bylo spojit nejlepší hráče obou klubů a postavit silný (konkurence schopný) prvoligový tým, který by zachoval soutěž pro náš region i pro další roky.

9.4.2022: Správnost našeho rozhodnutí potvrdil nově vytvořený společný tým ziskem 3.místa v 1.KLM 2021/2022.

1.KLM 2021/2022 2022: J.Semelka, J.Zemánek, Z.Ransdorf, J.Bulant, M.Civín (Sokol Duchcov)
         M.Stránský, R.Jalovecký, Z. Kandl (bývalí hráči Hvězda Trnovany)

16.4.2023: Sezona 2022/2023 v 1.KLM byla pro tým Duchcova ještě úspěšnější, když vybojoval 1.místo a postup do Interligy.

2020 ... konec trnovanské kuželny

Kdo si na trnovanské kuželně nezahrál, tak to už nestihne. Kuželnu jsme byli nuceni během jara 2020 vyklidit a opustit :-( Majitel pozemku pod kuželnou, Sokol Trnovany, nám vypověděl smlouvu o pronájmu ... v podstatě se slovy "Nechceme vás tady ...". Případnou další variantou bylo okamžité zvýšení ceny pronájmu o 215% s tím, že bychom byli "trpěni" ještě 2 roky ... to by však pro nás byla ekonomická sebevražda. To, že jsme MY v 70.letech původní dřevěnou "boudu" opravili, zmodernizovali a rozšířili o nové prostory (šatny, sociální zařízení, kantýna, kuřárna, přístavek vedle kuželkářských drah) nikoho ze současných Sokolů nezajímá. Příběh trnovanské kuželny začal na podzim 1953 a (bohužel) skončil v létě 2020. Všude slyšíme, jak jde Sokolům o sport ... jestli to bylo v tomto případě, to posuďte každý sám.

Konec trnovanské kuželny

2019 ... zrušení C družstva

V letní přestávce odešlo z našeho kuželkářského klubu 10 hráčů a byli jsme tak nuceni zrušit družstvo C.

2017 ... zrušení D družstva

2000 ... vznik kuželkářského klubu Hvězda Trnovany

Počátkem roku 2000 se naplno projevily jak finanční problémy TJ Hvězda Trnovany, tak i následky jejího prohraného soudu se Sokolem Trnovany o pozemky a nemovitosti.  Aby oddíl kuželek nezanikl, rozhodli se členové oddílu založit spolek Kuželkářský klub Hvězda Trnovany. Od 1.4.2000 se tak klub oddělil od tělovýchovné jednoty a začal hospodařit samostatně.

1995 ... zrušení E družstva

1992 ... založení E družstva

Příliv nových zájemců o kuželky byl příčinou založení nového družstva.

Ečko v roce 1993 1993: František Bartůněk, Roman Molek, Radomír Knedlík, Leoš Nobis
         David Petráš, Václav Černý, Bohumil Nedvěd

1975 ... založení družstva žen

Vznik ženského družstva se datuje do roku 1975, kdy se trenéru Jiřímu Sochovi v poměrně krátké době podařilo připravit družstvo na mistrovské soutěže.  Družstvo se připravovalo v této sestavě - Helena Sochová, Věra Janečková, Jana Rusová, Hana Kaanová, Milada Lansingerová, Hana Skálová, Františka Macasová, Anna Hříbalová,  Marie Frolíková a Renata Smolíková.  V roce 1981 převzal družstvo Ladislav Voráček a přišli další hráčky - Věra Horvátová, Jana Kasová a Marcela Voráčková.

Svého vrcholu dosáhly žen v soutěžním roce 1982-83, kdy získaly titul přeborník Severočeského kraje a na přeboru České republiky v Olomouci skončily na 5.místě.

Od konce osmdesátých let se z družstva žen stalo Dčko, které hrálo v okresních a krajských soutěžích proti mužským týmům. Družstvo doplnily juniorky Jana Mauleová, Irena Štochlová, Lenka Procházková a dále Anna Lepešková, Věra Voráčková a Věra Kotlárová.

Družstvo žen 1990: Mauleová, Štochlová, Jedličková, Lepešková, Horvátová, Procházková
         Voráčková, Kotlárová, Janečková

1973 ... založení D družstva

Toto družstvo má v matrice následující zápis - datum narození: 1973 a místo: hostinec "Skalní hrad".  Štamgasti Ditter Schneller, Míla Houdek, Oldřich Birkner, Vendelín Hodás, Pavel Vrána, Jan Nacke (vedoucí), Horst Nacke, Karel Surý, Jindra Svoboda, Josef Plašil, Tomáš Škorvaga a Karel Nykodým se tak zasloužili o zapojení dalšího družstva Hvězdy do soutěží.

Dčko v roce 1975 1975: Watzka, Maurer, Tůma, Nacke, Vrána, Schneller, Houdek

Málokdo by předpokládal, že si toto "Družstvo snů" vedlo vlastní kroniku, která mapuje jejich zápasy v sezonách 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 a 1979/1980. Ale je to tak! Tato kronika byla nalezena v archívu Jaroslava Kandla a nyní si v ní můžete "zalistovat". Kronikářem byl Josef Polák a později Standa Sentenský.

1961 ... zahájení práce s mládeží

Pravidelnou práci s mládeží lze datovat od roku 1961, kdy František Bednář okolo sebe soustředil asi 15 chlapců, kterým se plně věnoval.  Jako odměna za dobrou práci s mládeží jsme byli v roce 1963 pověřeni pořádáním krajského přeboru dorostu, kde se již prosadil náš dorostenec Václav Černý, který zde zvítězil.  Po odstěhování p.Bednáře se dorostu věnoval František Nachtmann, který dlouhé roky pracoval ve funkci vedoucího komise mládeže při KV SčSK.  Pomyslnou "štafetu" mládeže později převzali - Luděk Gühl st., Jaroslav Kandl st.,  Ladislav Voráček, Petr Petřík, Milan Nový, Jaroslav Havránek, Vladimír Bergerhof, Luděk Gühl ml. a Zdeněk Kandl.

Nejúspěšnější roky pro naší mládež byly roky 1978 až 1984. Dorostenci se stali 2x mistry Československa 3-členných družstev. Poprvé to bylo 1979 v Gottwaldově v sestavě Roman Voráček, Zdeněk Kandl, Zbyněk Gúhl a Martin Voráček. První tři jmenovaní byli členy A-družstva, které v roce 1993 postoupilo do 1.kuželkářské ligy mužů.

Dorostenci Hvězdy Trnovany, mistři ČSSR v roce 1979 1979: Zbyněk Gúhl, Zdeněk Kandl, Roman Voráček a vedoucí Jaroslav Kandl

Podruhé jsme stáli na nejvyšším stupínku 1984 v Olomouci v sestavě Miroslav Šindelář, Martin Mann, Pavel Kaan, Jiří Zemánek.

Dorostenci Hvězdy Trnovany, mistři ČSSR v roce 1984 1984: Miroslav Šindelář. Martin Mann, Pavel Kann, Jiří Zemánek

V roce 1980 v Českých Budějovicích vybojoval dorostenec Zdeněk Kandl titul "Mistr České republiky".

Velké úspěchy jsme dosáhli také v kategorii juniorů. Lumír Voráček vybojoval v roce 1978 titul "Mistr České republiky" a v roce 1979 dokonce titul "Mistr Československa". Obdobně úspěšný byl také Luděk Gúhl ml., který v letech 1981 a 1982 vybojoval titul "Mistr České republiky".

1959 ... založení C družstva

Začátky družstva "C" lze datovat již od roku 1959, když se parta zaměstnanců n.p.Somet přihlásila na spartakiádní turnaj 6-ti členných družstev teplicka a o rok později se družstvo zapojilo do mistrovských soutěží.  Družstvo hrálo v sestavě - Jaroslav Kotěšovský, Rudolf Štochl, Miroslav Merta, Karel Gladbach, Stanislav Pazdera, Vladislav Seeman a Josef Šimek.

1956 ... založení B družstva

V roce 1956 bylo do mistrovských soutěží přihlášeno "B"- družstvo, přičemž kádr tvořili hráči, končící aktivní činnost v jiných sportech naší TJ - Nachtmann, Štrucer, Kotěšovský (kopaná), dále Gúhl, Jakoubek, Bednář  (česká házená), Krafl (boby) a dále Seeman J. a Polívka.

Bčko v roce 1957 1957: František Jakoubek, Josef Seeman, Václav Hejný, František Bednář
         František Nachtmann, Luděk Gúhl

1953 ... založení oddílu kuželek při TJ Hvězda Trnovany

V letech 1952-53 se vytvořil kroužek zájemců o kuželky, kteří položili základy organizovanému sportu v Trnovanech. Byly zavedeny pravidelné tréninky, oddílu dány organizační základy a na podzim 1953 bylo družstvo přihlášeno do řízených sportovních soutěží.  Hlavní zásluhu o organizaci oddílu v jeho začátcích měl první předseda oddílu Antonín Korint.

Ačko

V pozůstalosti pana Jaroslava Kandla byl nalezen neskutečný poklad pro náš kuželkářský klub. V zažloutlém sešitu jsou zápisky od založení našeho kuželkářského klubu z podzimu 1953 až do roku 1959.
První název našeho klubu byl Spartak Teplice SOMET. V úvodní sezoně 1953/1954 hráli naši kuželkáři oblastní přebor a podařilo se jim 3x zvítězit. Sestava družstva byla Hejný, Bodlák, Kandl, Voráček, Korint, Jeník a Kučera. Úplně první zápis zápasu na 6x100 h.s. je ze 17.11.1954 a naši hráči dosáhli v Teplicích na Letné výkonu 1794 (průměr 299 !!!) a na to číslo vyhráli.
To je jen začátek historie. Jestliže se chcete dozvědět více, tak klikněte na odkaz pod obrázkem...

"Zakládací" sešit našeho kuželkářského klubu - podzim 1953